Zajęcia z dnia 24 marca 2020

,,Wiosenne powroty”

Poznajemy ptaki

• Odkrywanie litery j: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Ćwiczenia grafomotoryczne- pisanie po śladzie (załącznik nr 1).
Źródło internetowe: www.Mama-bloguje.com

• Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej ,,Gdzie budować gniazdo?” Rodzic czyta dziecku opowiadanie.

– Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudno o lepsze i bezpieczniejsze mieszkanie dla dzieci – powiedział dzięcioł. – Kto to widział, żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca – oburzył się skowronek. – O, nie! Gniazdko powinno być usłane na ziemi, w bruździe, pomiędzy zielonym, młodym zbo – żem. Tu dzieci znajdą od razu pożywienie, tu skryją się w gąszczu… – Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być ulepione porządnie z gliny, pod okapem, żeby deszcz dzieci nie zmoczył. O, na przykład nad wrotami stajni czy obory – świergotała jaskółka. – Sit, sit – powiedział cichutko remiz. – Nie zgadzam się z wami. Gniazdko w dziupli? Na ziemi? Z twardej gliny i przylepione na ścianie? O, nie! Spójrzcie na moje gniazdko utkane z najdelikatniejszych puchów i zawieszone na wiotkich gałązkach nad wodą! Najlżejszy wiaterek buja nim jak kołyską… – Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni – zaćwierkał stary wróbel. – Ten uważa, że najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bruździe łatwo szukać ukrytych w ziemi owadów. Ba, są nawet ptaki budujące gniazda tylko w norkach, w ziemi albo wprost na wodzie… Ja tam nie jestem wybredny w wyborze miejsca na gniazdo. Miałem już ich wiele w swoim życiu. Jedno zbudowałem ze słomy na starej lipie, drugie – pod rynną, trzecie… hm… trzecie po prostu zająłem jaskółkom, a czwarte – szpakom. Owszem, dobrze się czułem w ich budce, tylko mnie stamtąd wyproszono dość niegrzecznie. Obraziłem się więc i teraz mieszkam kątem u bociana. W gałęziach, które poznosił na gniazdo, miejsca mam dosyć, a oboje bocianostwo nie żałują mi tego kącika.

• Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic zadaje pytania:
− Które ptaki rozmawiały o gniazdach?
− Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek?
− Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz?
− Co powiedział wróbel na temat gniazd?
− Z czego ptaki robią gniazda?
(Źródło: Przewodnik Metodyczny ,, Olek i Ada”, cz.4, str.105-106)

• Ćwiczenia grafomotoryczne – (załącznik nr 2)

• Oglądanie ilustracji z ptakami: wilga, trzciniak, bocian, czajka. Nazywanie i wskazywanie wybranych nazw ptaków. (załącznik nr 3)

• Zajęcia plastyczne – ,,Lepimy bociana z plasteliny” – pomoce: plastelina

• Nauka czytania – dla osób chętnych z grupy 5 latków, obowiązkowe dla grupy 6 latków (załącznik nr 4)

• Wizualizacja – zabawa ruchowo – naśladowcza ,,Jestem bocianem”.
Dziecko naśladuje ruchem i głosem bociana, o którym opowiada Rodzic. (załącznik nr 5)

Bocian chodzi powoli po łące, czasem dotknie czegoś dziobem. Następnie zatrzymuje się, staje na jednej nodze i wypatruje. Czatując, czasem porusza dziobem, piórami, zaklekoce głośno. Myśli: „Nie ma nic smacznego, są tylko żaby, a jednak lepszy rydz niż nic” i łapie żaby. Potem odlatuje do swojego starego gniazda, które ma od lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *