Przedszkole Niepubliczne zostało założone z myślą o najważniejszych i największych ludziach na świecie – dzieciach.

Wierząc, iż wszechstronna edukacja najmłodszych dzieci wspomaga rozwój intelektualny, moralno – społeczno – kulturowy, estetyczny, plastyczny i zdrowotny oraz przygotowuje do obowiązków szkolnych przede wszystkim…

 • zabawę, dzięki której dziecko zaspokaja naturalną potrzebę poznawania otoczenia, nabywa umiejętności logicznego myślenia i podejmowania decyzji, uczy się współżycia w społeczeństwie,
 • kształtowanie pojęć matematycznych dotyczących orientacji w przestrzeni, wielkości i czasu,
 • naukę dodawania i odejmowania oraz tworzenia zbioru liczb,
 • naukę czytania i pisania wg prof. Racławskiego (glottodydaktyka),
 • gimnastykę buzi i języka wg M. Rocławskiej – Daniluk,
 • Dzicięca Matematyka – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Pedagogika Zabawy – Klanza
 • Metoda ” Dobrego Startu” – M. Bogdanowicz
 • Metody Twórcze – R.Labana, K. Orffa
 • wychowanie moralno – społeczno – kulturowe mające wpływ na stronę duchową dziecka oraz przygotowujące przedszkolaka do aktywnego życia społecznego,
 • zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone przez psychologa przedszkolnego mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka,
 • kształcenie plastyczne poprzez pobudzanie zainteresowań konstrukcyjnych jak i poznawanie różnorodnych form plastycznych,
 • rytmikę z elementami gimnastyki korekcyjnej przy wykorzystaniu programu ćwiczeń gimnastyki mózgu wg P. Dennisona oraz elementów metody W. Sherborne,
 • gimnastykę korekcyjną