Zajęcia z dnia 14 kwietnia 2020

„Potęga wody”

• Rozmowa na temat znaczenia wody w przyrodzie

Pomoce: spryskiwacz do roślin, butelka z wodą (ze szczelnie zakręconym korkiem), zdjęcia przedstawiające powódź i suszę, napis woda.
Dziecko siedzi z zamkniętymi oczami. Rodzic rozpyla nad nim wodę ze spryskiwacza do roślin. Prosi dziecko o opisanie jego doznań. Następnie pyta dziecko:
– Komu i czemu jest potrzebna woda?
– Co się dzieje w przyrodzie, gdy wody jest za dużo lub za mało?
Dziecko trzyma niepełną butelkę z wodą, ze szczelnie zakręconym korkiem. Balansuje nią i odpowiada na zadane przez Rodzica pytanie.
Następnie Rodzic pokazuje zdjęcia przedstawiające powódź i suszę (załącznik nr 1). Wprowadza do czytania całościowego wyraz woda. Dziecko odczytuje wyraz całościowo. Wyróżnia głoskę w nagłosie. Mówi, ile głosek słyszy w tym słowie. Rodzic pyta dziecko, co wie na temat wody. Rodzic uzupełnia wypowiedź dziecka. Przekazuje ciekawostki na temat wody.

Woda to związek chemiczny, który może występować w stanie ciekłym, gazowym (para wodna) i stałym (lód). Woda jest niezbędnym składnikiem pokarmowym dla wszystkich organizmów na Ziemi. Bez wody człowiek przeżyje znacznie krócej niż bez jedzenia. Dla roślin i zwierząt niebezpieczne są okresy długotrwałych opadów i powodzi, a także suszy, które często zdarzają się wiosną i latem. Woda może być słona lub słodka. Słoną wodę zawierają oceany, w których jest zgromadzona większa część wody występującej na Ziemi. Słodkiej wody dostarczają nam głównie rzeki i jeziora. W wielu przypadkach słodka woda musi być najpierw uzdatniona, aby mogła być wykorzystana do bezpośredniego użytku przez człowieka, np. do picia i do mycia się.

• Część badawcza – poznawanie wiadomości na temat zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ich wpływu na środowisko

Pomoce: cerata, słoik z wodą z kałuży, miska, czysta woda, olej, piórko, szklane naczynie, słoik, gaza, woda zanieczyszczona kamykami, patyczkami, trawą i piaskiem, zdjęcie przedstawiające oczyszczalnię ścieków (załącznik nr 2).
Rodzic układa na dywanie ceratę. Następnie organizuje serię eksperymentów.
Badanie wody z kałuży. Rodzic pokazuje dziecku słoik z wodą z kałuży. Dziecko ogląda wodę, obserwuje, co w niej pływa. Mówi, jaka jest ta woda. Rodzic pyta dziecko:
Skąd się bierze woda w kałuży?
Dlaczego woda w kałuży jest zanieczyszczona?
Informuje dziecko, że padający deszcz łączy się z zanieczyszczeniami z powietrza (np. z dymem wydobywającym się z kominów) i opada na ziemię. Wyjaśnia pojęcie kwaśny deszcz i jego negatywny wpływ na środowisko.

Kwaśnymi deszczami nazywamy opady atmosferyczne o odczynie kwaśnym. Kwasy tworzą się w wyniku reakcji wody z utrzymującymi się w powietrzu zanieczyszczeniami i gazami, takimi jak: tlenki azotu, dwutlenek węgla i dwutlenek siarki, powstałymi m.in. w wyniku spalania paliw, produkcji przemysłowej czy wybuchów wulkanicznych.

• Badanie wody zanieczyszczonej olejem

Rodzic wlewa do miski czystą wodę, a następnie trochę oleju. Dziecko obserwuje, jak olej utrzymuje się na powierzchni wody. Następnie Rodzic zanurza w misce pióro i je wyjmuje. Dziecko obserwuje, jak olej osadził się na piórze. Rodzic pomaga przedszkolakowi dojść do wniosku, że olej pływa na powierzchni, ponieważ jest lżejszy od wody. Pióro po wyjęciu z wody zmieszanej z olejem jest posklejane. Rodzic wyjaśnia dziecku , że oceany i rzeki, na których powierzchni pływają zanieczyszczenia oleiste, takie jak np. ropa naftowa, są niebezpieczne dla zwierząt, zwłaszcza ptaków. Ich pióra sklejają się i robią się cięższe, co uniemożliwia latanie i ptaki giną.

• Oczyszczanie wody

Rodzic ustawia na ceracie słoik bez wieczka, z umocowaną na jego wierzchu gazą (filtrem), oraz szklane naczynie z wodą zanieczyszczoną kamykami, patyczkami, trawą i piaskiem. Przelewa zanieczyszczoną wodę do słoika. Dziecko obserwuje, jak zanieczyszczenia zatrzymują się na gazie. Dochodzi do wniosku, że filtr zatrzymuje zanieczyszczenia – oczyszcza wodę. Rodzic mówi dziecku, że ludzie dostrzegli niekorzystny wpływ zanieczyszczonej wody na środowisko i postanowili ją oczyszczać. Wyjaśnia znaczenie słowa ściek. Pokazuje na zdjęciu oczyszczalnię ścieków i przekazuje podstawowe informacje na temat jej działania.

• Burza mózgów: W jaki sposób możemy chronić wodę?

Utrwalenie zasad oszczędzania wody.

• Zapoznanie dziecka z literą hH pisaną, drukowaną, małą i wielką

• Ćwiczenia grafomotoryczne (załącznik nr 3)

• Czytanka dla dzieci 6 letnich i chętnych 5 latków i karty pracy (załącznik nr 4 i załącznik nr 5)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *