Zajęcia z dnia 14 maja 2020

„Zabawy na łące”

Cele ogólne:
• rozwijanie sprawności rachunkowych,
• utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń,
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
• rozwijanie sprawności ruchowej.

Ćwiczenia oddechowe połączone z ćwiczeniami graficznymi – „Dmuchawce”

Wydłużanie fazy wydechowej, wzmacnianie drobnych mięśni dłoni. Pomoce dydaktyczne: kawałki waty, kartka, kredki. Dziecko otrzymuje kawałki waty. Palcami rozrywa watę na strzępy. Następnie kładzie na otwartej dłoni, zdmuchuje i obserwuje powolne spadanie dmuchawców na podłogę. Po zabawie siada przy stoliku i przedstawia dmuchawce na papierze: stawia na kartce dużą kropkę i rysuje od niej we wszystkich kierunkach linie proste. Na koniec dorysowuje łodyżkę i liście.

Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej – „Znajdź parę”

Poznawanie najczęściej występujących w Polsce motyli. Zdjęcia różnych gatunków motyli, np.: pazia królowej, rusałki pawik, rusałki pokrzywnik, rusałki admirał, rusałki osetnik – dwa komplety (załącznik nr 1).
Rodzic układa na stole zdjęcia przedstawiające różne gatunki motyli (każde zdjęcie występuje podwójnie). Jedno zdjęcie daje dziecku, drugie zostawia sobie. Prosi, aby dziecko dokładnie przyjrzało się swojemu motylowi. Pyta, czym różnią się motyle. Podaje ich nazwy. Następnie wybiera ze swoich zdjęć zdjęcie jednego motyla i układa go na środku stołu. Prosi, aby dziecko utworzyło parę: odnalazło wśród swoich obrazków takiego samego motyla i ułożyło obok.

Ćwiczenia grafomotoryczne

Karty pracy (załącznik nr 2, naklejki do załącznika nr 2 i załącznik nr 3)

Matematyka dla smyka

Dodawanie i odejmowanie (załącznik nr 4)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *