Zajęcia z dnia 15 kwietnia 2020

„Żaby, żabki, żabusie”

• Poznajemy rozwój żaby

Historyjka obrazkowa połączona z ćwiczeniami matematycznymi (załącznik nr 1).

• Powitanie zagadką słuchową połączoną z ćwiczeniami ortofonicznymi

Zachęcanie dziecka do naśladowania wypowiadanych przez Rodzica (z różną intonacją) odgłosów żab, np.: kum, kum, kum, rech, rech, rech, rebek, rebek, rebek.

• Poznawanie i opisywanie wyglądu żaby

Gromadzenie informacji na temat różnych gatunków żab (załącznik nr 2).

• Zabawa słownikowa

Pomoce: obrazki przedstawiające różne zwierzęta, w tym żabę (załącznik nr 3). Rodzic rozkłada przed dzieckiem obrazki przedstawiające różne zwierzęta. Prosi dziecko o wybranie obrazka żaby, a następnie opisanie jej wyglądu. Na koniec dziecko porównuje wygląd żaby z wyglądem innego dowolnego zwierzęcia. Rodzic pyta dziecko:
Czy wiesz, dlaczego naśladowało odgłosy żab, wypowiadając różne słowa: rech, rebek, kum. Naprowadza dziecko, by uzyskać odpowiedź, że różne odgłosy mogły wydawać np. żabki młodsze, starsze i najstarsze. Rodzic pyta dzieci, który ich zdaniem odgłos należy do młodej żabki, który do starszej, a który – do dorosłego osobnika. Dziecko dokonuje wyboru i je uzasadnia.

• Rodzic wykorzystując załącznik nr 1 pokazuje dziecku zdjęcie żaby i kontynuuje rozmowę na temat jej rozwoju. Pyta dziecko:
Gdzie żaba składa swoje jajeczka?
Co powstaje z tych jajeczek?
Jak wygląda kijanka?
Czy jest podobna do żaby?
Jak się zmienia?
Pyta dziecko, czy wie, jakie znaczenie mają żaby w przyrodzie. Przekazuje ciekawostki na ich temat.

Żaby to rodzina płazów bezogonowych. W Polsce spotykamy żaby jeziorkowe, żaby wodne, żaby śmieszki, żaby moczarowe, żaby dalmatyńskie, żaby trawne. Mają długi język, którym łowią pożywienie. Charakterystycznym elementem ich budowy są też wydłużone tylne kończyny przystosowane do wykonywania skoków. Żaby lubią wygrzewać się na słońcu, częściowo zanurzone w wodzie lub na słonecznym brzegu. Gdy jest im gorąco – kąpią się. Jedzą owady (osy, muchy, mrówki…), pająki, małe ryby, ślimaki… Są pożywieniem jeży, dużo mniej chętnie jedzą je bociany (w czasie karmienia młodych zdarza im się łapać żaby).

Źródło: Przewodnik metodyczny „Olek i Ada”, cz. 4 str.191

• Ćwiczenia matematyczne „Liczymy z żabkami”

Karta pracy (załącznik nr 4).

• Rozwiązywanie zadań słuchowo-matematycznych

Nad wodą bawiło się 5 żabek jeziorkowych. Doszła jeszcze jedna żabka. Ile żabek bawiło się razem?
Dziecko liczy na palcach i odpowiada ile było wszystkich żabek. Po obliczeniu Rodzic sprawdza poprawność rozwiązania zadania. Mówi kolejne zadanie:
Do stawu wskoczyły 2 żabki wodne. Dołączyły do nich jeszcze 4 żabki. Ile żabek pływało w stawie?
W odwiedziny do żabki trawnej przyszła jedna żabka tego samego gatunku. Ile żabek trawnych było razem?

• Zabawa ruchowa z elementem skoku – „Na zielonej łące”

Pomoce: Krążki lub szarfy w kolorze niebieskim, tamburyn. Rodzic układa w pokoju niebieskie krążki – staw. (Można wykorzystać również niebieskie szarfy). Rodzic będzie bocianem a dziecko żabką. Bocian stoi z boku, a żabka siedzi w stawie, czyli na krążku. Kiedy Rodzic gra na tamburynie, żabka skacze wesoło po łące. Na przerwę w muzyce wchodzi bocian. Żabka musi szybko wskoczyć do stawu, czyli zająć miejsce na najbliższym krążku.

• Ćwiczenia grafomotoryczne – pisanie po śladzie litery żŻ (załącznik nr 5)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *