Zajęcia z dnia 16 kwietnia 2020

„Jestem przyjacielem przyrody”

• Wykonanie pracy plastycznej „Żaba”

Malowanie palcami maczanymi w farbie (załącznik nr 1) + (filmik w wykonaniu nauczyciela).
Pomoce dydaktyczne: wydrukowany szablon żaby, farby plakatowe, 2 ziarenka fasoli białej, marker.

• Quiz: „Czy jestem przyjacielem przyrody?”

Zdania zapisane na kartce, obrazki uśmiechniętej minki i smutnej minki (załącznik nr 2).
Rodzic czyta zdania zapisane. Dziecko podnosi obrazek z uśmiechniętą minką, jeśli zachowania względem przyrody są prawidłowe, a obrazek ze smutną minką, jeśli zachowania są niewłaściwe. Przykłady zdań:
Śmieci wyrzucamy byle gdzie. 🙁
Po umyciu rąk zakręcamy dokładnie kran. 🙂
Zużytą baterię wrzucamy do pojemnika na szkło. 🙁
Po zjedzeniu batonika papierek wyrzucamy do kosza. 🙂
Widząc ślimaka na chodniku, omijamy go. 🙂
Spacerując po parku, łamiemy gałązki i zrywamy kwiaty. 🙁
Zbierając makulaturę, ratujemy drzewa i oszczędzamy energię. 🙂

• Burza mózgów na temat: W jaki sposób możemy dbać o przyrodę?

Ustalanie zasad Kodeksu przyjaciela przyrody.
Rodzic pyta dziecko:
W jaki sposób możemy dbać o przyrodę? Dziecko wypowiada się. Rodzic spisuje pomysły dziecka na dużym kartonie. Przykłady zasad:
• Śmieci wyrzucamy do kosza.
• Segregujemy odpady, wrzucając je do odpowiednich pojemników.
• Używamy toreb wielokrotnego użytku.
• Oszczędzamy papier.
• Nie łamiemy gałęzi.
• Chodzimy po chodnikach.
• Nie depczemy roślin.
• Nie zrywamy roślin, które są pod ochroną.

• Sadzimy drzewa i kwiaty.

Rodzic uzupełnia wypowiedź, mówiąc, że można także brać udział w akcjach propagujących ochronę środowiska, takich jak np.: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, odgradzać tereny zielone, umieszczać tabliczki informujące innych, by szanowali zieleń. Wyjaśnia znaczenie słów Szanuj zieleń!

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Szanuj zieleń”

Pomoce: dwa długie paski zielonej krepiny, sylwety kwiatów .
Rodzic układa w pokoju dwa długie paski zielonej krepiny (trawniki), pozostawiając między nimi wąską dróżkę. Umieszcza na krepinie sylwety kwiatów. Dziecko przechodzi wąską dróżką, stopa za stopą, uważając, aby nie nadepnąć na trawnik. Rodzic zwraca uwagę, aby pięta stopy wyprzedzającej dotykała palców stopy wyprzedzanej (załącznik nr 3).
Źródło internetowe: https://ulicaekologiczna.pl/edukacja-ekologiczna/florek-rozpoznaje-wiosenne-kwiaty-lesie-miescie-ogrodzie

• Ćwiczenia grafomotoryczne (załącznik nr 4 i załącznik 5)

• Krzyżówka matematyczna dla dzieci 6 letnich (załącznik nr 6)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *