Zajęcia z dnia 17 kwietnia 2020

„Co nam daje las?”

• Poznawanie budowy drzewa

Słuchanie ciekawostek na temat drzewa wybranego gatunku – dębu.
Dęby są długowieczne. Ludzie chronią stare i okazałe drzewa, zaliczając je do pomników przyrody. Jednym z najstarszych dębów w Polsce jest dąb Bartek rosnący w pobliżu Kielc. Wiek tego dębu ocenia się na ponad 600 lat. (załącznik nr 1)
Rodzic wyjaśnia dziecku powiedzenie „Silny jak dąb”- (człowiek bardzo silny).

• Rodzic omawia budowę drzewa

Rodzic wskazując dąb na obrazku omawia jego budowę (załącznik nr 2) – źródło internetowe: https://slideplayer.pl/slide/10222753/.
Dziecko obserwuje korzenie drzewa, pędu i liści. Rodzic pyta:
Jakie części drzewa można wyróżnić? Mówi, jakie znaczenie mają poszczególne części rośliny dla jej wzrostu.
Rodzic wskazuje pień, korzenie, koronę. Omawia wraz z dzieckiem różnice. Rodzic informuje dziecko, że drzewa wyrastają z niewielkich nasion.

• Słuchanie wiersza A. Widzowskiej pt. „Strażnicy przyrody”

(źródło: Ada i Olek- przewodnik metodyczny cz. 4, str.196).

Kuku, kuku! – echo niesie.
To kukułkę słychać w lesie.
– Kuku, czekam! Kuku, dzieci!
Czy sprzątniecie swoje śmieci?
Płaczą sarny i jeżyki:
– Ach! Zamienią las w śmietniki!
Rudy lisek wyszedł z norki.
– Dzieci to są mądre stworki.
O! Zbierają już butelki i zakrętki, i papierki.
Wiedzą, że ze szkiełka w lesie straszny pożar się rozniesie!
Hyc! Wyskoczył zając Kicek.
– Chcecie poznać tajemnicę?
Każdy maluch las szanuje i porządku w nim pilnuje.
Wie, że drzewo i roślina oczyszczają dym z komina.
– Prawda – szepnął wilczek młody.
– Dzieci bronią swej przyrody.
Nikt nie goni nas z patykiem
i nie płoszy zwierząt krzykiem.
Po mrowiskach też nie skaczą.
Przecież wtedy mrówki płaczą!
Odezwała się sarenka:
– Pamiętają o ziarenkach,
w zimie dokarmiają ptaki.
Lubią nas te przedszkolaki!
Cieszmy się więc do rozpuku
i śpiewajmy: Kuku, kuku!

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic pyta dziecko:
Jaki ptak wydaje odgłosy: kuku, kuku?
O co kukułka pytała dzieci?
Co mówiły w wierszu poszczególne zwierzęta: sarny i jeżyki, lis, zając Kicek i mały wilczek?
Z czego cieszyły się zwierzęta?
Rodzic kontynuuje rozmowę. Pyta dziecko:
Co można robić, a czego nie wolno robić, będąc w lesie?
Dlaczego trzeba dbać o las?
Czym dla zwierząt jest las?
Dziecko wypowiada się swobodnie i uzasadnia swoje zdanie. Rodzic podsumowuje rozmowę. Wyjaśnia, że – podobnie jak ludzie – inne żywe stworzenia mają swoje domy. Domem dla wielu zwierząt, a także dla roślin, jest las. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, nie lubią, gdy w ich domu ktoś zakłóca im spokój. Dlatego w lesie należy zachowywać się cicho i szanować przyrodę (załącznik nr 3 i załącznik nr 4).

• Szukanie odpowiedzi na pytanie: Za co cenimy las?

Lasy produkują tlen potrzebny do oddychania, zatrzymują także pył i kurz, oczyszczając powietrze. Drzewa iglaste (sosna, jodła, świerk) wydzielają olejki eteryczne, a z ich żywicy robi się syropy. Ludzie chronią lasy, tworząc parki narodowe i rezerwaty przyrody. Parki narodowe to duże obszary leśne zachowane w stanie naturalnym, objęte ochroną prawną, które posiadają szczególną wartość przyrodniczą, naukową, krajobrazową i kulturową. Ludzie dbają też o to, aby drzew było jak najwięcej. Wymyślili np. Dzień Drzew. W ramach tego święta organizują akcję sadzenia drzew. Po zajęciach dzieci włączają się do obchodów tego święta i sadzą w ogrodzie przedszkolnym przyniesioną na zajęcia sadzonkę drzewa.

• Improwizacje słowne na tematy:

Co by było, gdyby nie było drzew?
Co czujesz, gdy widzisz złamane drzewo?

• Oglądanie obrazka owocu dębu – żołędzi (załącznik nr 5)

• Rapowane zagadki – wyrabianie poczucia rytmu

Rodzic prezentuje dziecku zagadki B. Formy o tematyce ekologicznej. Dziecko, po rozwiązaniu zagadek, najpierw z pomocą Rodzica, następnie samodzielnie, próbuje rapować ich teksty.

Z dachu domu wystaje,
z niego czarny dym płynie,
wszyscy dobrze wiedzą,
że mowa o … (kominie)

Kiedy samochody z miejsc nagle ruszą,
one z rury wydechowej wydostać się muszą … (spaliny)

Jest ich dużo w lesie,
na nich liście, gałęzie.
Szum ich o każdej porze
słychać w lesie wszędzie … (drzewa)

• Wiosenna gra (załącznik nr 6)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *