Zajęcia z dnia 19 maja 2020

„Kwiaty dla mamy”

Cele ogólne:
• zapoznanie z rolą matki w rodzinie,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej,
• rozwijanie sprawności ruchowej

Oglądanie albumu przyrodniczego z kwiatami

Poznawanie nazw wybranych kwiatów (załącznik nr 1).
Pomoce: kalka, kartka A4, ołówek.
Rodzic prezentuje dziecku album przyrodniczy. Zwraca uwagę na bogactwo świata kwiatów. Dziecko, z pomocą Rodzica, odszukuje zdjęcia wybranych kwiatów i odczytuje ich nazwy. Następnie przez granatową kalkę kalkują ołówkiem na kartonie kontury zgromadzonych przez Rodzica zdjęć (obrazków) kwiatów. Patrzy na wzór, koloruje kwiaty kredkami. Gotowe kwiaty dziecko wycina.

Kwiaty dla mamy: Zajęcia językowo-matematyczne

Słuchanie wierszyka K. Datkun-Czerniak pt. „Mama”. Rozwiązanie zagadki.

Kto pogłaszcze i przytuli,
łzy ukoi, baśń opowie
– i kto kocha nas nad życie?
No, kochani… Kto odpowie?   (mama)

Rozmowa na temat roli matki w rodzinie.
Dyktafon. Rodzic pyta:
– Czy łatwo jest być mamą?
– Dlaczego mama jest taka ważna dla dzieci?
Pokazuje dyktafon i zachęca dziecko do nagrania wypowiedzi.

Dziecko opisuje wygląd swojej mamy: mówi, jakie zawód wykonuje, czym się zajmuje w domu itd.

Zabawy językowe ze słowem mama.
Tworzenie zdrobnień. Dziecko wymienia zdrobnienia od słowa mama, np.: mamusia, mateńka, mamulka.

Poszukiwanie określeń przymiotnikowych.
Rodzic pyta:
– Jaka jest mama?
Dziecko opisuje mamę za pomocą określeń przymiotnikowych, np.: czuła, troskliwa, cierpliwa, serdeczna.

Układanie zdań.
Rodzic prosi, aby dziecko ułożyło zdania, w których znajdzie się słowo mama.

Dzielenie zdań (wypowiedzeń) na słowa.
Rodzic podaje kilka powiedzeń i przysłów dotyczących matki i omawia z dzieckiem ich znaczenie. Następnie dziecko, klaszcząc, wyodrębnia słowa w zdaniach (wypowiedzeniach) i je liczy.

Dla każdej matki miłe jej dziatki. (Rodzic wyjaśnia znaczenie słowa dziatki).
U swej matki każdy gładki.
Dobre dziatki to skarb matki.

Ćwiczenia intonacyjne.
Rodzic prosi dziecko, aby wypowiedziało wcześniej wymienione przysłowia z różną intonacją, np. cicho, głośno, z radością, ze smutkiem, wolno, szybko.

Ćwiczenia matematyczno-grafomotoryczne

Zadania dla dzieci (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *