Zajęcia z dnia 2 kwietnia 2020

Ptasie trele

Zabawa ruchowa Gram w kolory

Tamburyn, grzechotka, dowolna muzyka itp.
Dziecko porusza się po pokoju, gdy Rodzic gra rytmicznie na instrumencie lub puszcza muzykę . Gdy muzyka ciszej gra – dzieci dotykają w sali czegoś w kolorze zielonym. (Rodzic podaje też inne kolory).

Zabawa dydaktyczna Przeczenia

Dzieci dopowiadają przeczenia do podanych przez Rodzica słów: nieszybki (wolny), nieciepły (zimny), niemały (duży), niestary (młody), niemokry (suchy), niewesoły (smutny), niedaleki (bliski), niebiedny (bogaty), niedługi (krótki) itp.

Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski f

Lusterko
Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski f.

Ważne!
Głoska f jest głoską wargowo-zębową, powstaje przez zbliżenie górnych zębów do dolnej wargi i wypuszczenie powietrza przez powstałą w ten sposób szczelinę.
Rodzic zwraca uwagę, aby przy wymawianiu głoski f nie wybrzmiewała dodatkowo głoska y. Dzieci powtarzają za Rodzicem głoskę f, kontrolując w lusterku pracę języka.
(Przewodnik metodyczny ,,Olek i Ada” wydawnictwa MAC str 143)

Ćwiczenia ortofoniczne

Ćwiczenia z zastosowaniem wiersza B. Szelągowskiej pt. „Ptasie trele”.
(Przewodnik metodyczny ,,Olek i Ada” wydawnictwa MAC str 143)
Rodzic prezentuje wiersz i pyta dziecko: Czym zajmowały się ptaki? Powtarza wiersz, a dziecko powtarza fragment tekstu: Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni.

Znów nastała wiosna!
Ptaki nadlatują.
A co będą robić?
Gniazda pobudują.
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!
Na drzewach wysoko
albo w trawie – nisko.
Tak by do swych piskląt
zawsze miały blisko.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni!

Gdy skończą budować,
jajeczka w nich złożą.
By było im ciepło,
na nich się położą.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni!
Wykluły się wreszcie
z jajeczek pisklęta
i każdy maluszek
te trele pamięta!

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!
Jakie piękne dni!

Ćwiczenie słuchu fonematycznego do głoski f

Rodzic podaje przykłady słów, a dziecko ma za zadanie klasnąć, gdy usłyszy słowo z głoską f na początku.
Przykładowe słowa: autobus, foka, kompot, farby, figury, pędzel, woda, flaga itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *