Zajęcia z dnia 24 kwietnia 2020

Dbamy o przyrodę – wiosenne porządki w ogródku

Zabawa: Poznajemy narzędzia ogrodnicze

Potrzebne artykuły : obrazki narzędzi ogrodniczych (grabi, konewki, wiadra, łopaty itp.), w formacie A4, kartka A4 pocięta na cztery części.
Dzieci oglądają obrazki (załącznik nr 1) i nazywają przedstawione na nich sprzęty ogrodnicze. Rodzic zasłania obrazek wybranego narzędzia ogrodniczego kartką przeciętą na cztery części, odsłania ¼ obrazka i pokazuje go dzieciom. Dzieci próbują odgadnąć, co to jest. Jeśli nie odgadną, Rodzic odkrywa kolejne części obrazka.

Nauka pierwszej zwrotki piosenki pt. „Piosenka ekologiczna”

Dymią kominy wielkich fabryk,
płynie brudna woda do rzek.
Chcemy oddychać powietrzem czystym
czystą wodę mieć.

Odrysuj oburącz żabę

Potrzebne artykuły: 2 ołówki , kretki .
Zadaniem dzieci jest oburącz odrysować żabę (załącznik nr 2) , po wykonaniu zadania można pokolorować obrazek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *