Zajęcia z dnia 24 marca 2020

„Przyroda wiosną”

Ćwiczenia słuchowe Co to?

Rodzic wypowiada sylabami słowa kojarzące się z wiosną (np.: słoń-ce, tu-li-pan, kwia-ty itp.). Zadaniem dziecka jest połączenie słów w całość.

Opowiadanie o obrazku

Albumy przyrodnicze, książki z ilustracjami, zdjęcia z internetu. Dziecko opowiada, po czym można poznać, że na omawianym obrazku jest przedstawiona wiosna (kwiaty, ubiór dzieci itp.).

Ćwiczenie ortofoniczne Dźwięki wiosny

Dzieci powtarzają za Rodzicem wypowiedziane przez niego słowa/dźwięki (np.: la-la-la, lo-lo-lo, la-lo-le itp.).

Słuchanie odgłosów przyrody

Nagranie z odgłosami natury https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 ( źródło: YouTube ) Rodzić włącza nagranie i prosi dziecko aby określiło z jaką poroą roku dany dźwięk się kojarzy dziecku i dlaczego.

Zakładanie wiosennej hodowli

(źródło: Przewodnik metodyczny ,,Olek i Ada” str.122) Ziemia, pojemnik, sadzonka/nasionka . Rodzic daje pojemnik . Następnie wsypuje do niego trochę ziemi, a dzieci wybierają, co będą w nich sadzić/siać. Kolejnym krokiem jest ponowne uzupełnienie pojemników ziemią i podlanie. Ważne, aby wspólnie przypomnieć sobie, co jest potrzebne roślinie do wzrastania (powietrze, woda, ziemia, odpowiednia temperatura).

Rysowanie obrazków związanych z wiosną

Kartki, kredki. Rodzic prosi, aby Dziecko narysowało coś, co kojarzy mu się z wiosną (np. ptaszki, kwiatki, ogród itp.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *