Zajęcia z dnia 25 marca 2020

„Wiosenne powroty”

Jajko i jego tajemnice

• Utrwalenie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt. Karta pracy wg. własnego pomysłu nauczyciela (załącznik nr 1)

• Zabawa badawcza – dla osób chętnych ,,Doświadczenie z jajkiem”.
Źródło : Wydawnictwo edukacyjne MAC- przewodnik metodyczny ,, Olek i Ada” cz.4 str. 111-112.
Porównywanie jajek: surowego i ugotowanego. Opisywanie budowy jajka. Pomoce: plastikowy pojemnik, lignina, surowe jajko, ugotowane jajko, dwie szklanki, talerzyk.
Osoba dorosła układa w pojemniku wyłożonym ligniną surowe jajko i ugotowane jajko. Dziecko dotyka kolejno jajko, potrząsa nim, starając się porównać dźwięki, jakie wydają. Wskazują różnice.
Rodzic wprowadza oba jajka w ruch obrotowy. Dziecko obserwuje jajka i wskazuje, które kręciło się szybciej. Zastanawia się nad przyczyną.
(Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się zatrzymuje. Dzieje się tak dlatego, że ma płynny środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne strony. Uniemożliwia to szybkie poruszanie się jajka.)
Następnie osoba dorosła rozbija surowe jajko. Oddziela żółtko od białka. Prosi, aby dziecko powiedziało, z czego składa się jajko (skorupka, białko, żółtko).

• Odkrywanie litery j: małej i wielkiej wśród wyrazów. (załącznik nr 2)

• Rodzic czyta dziecku informacje na temat bociana.

Bocian biały zamieszkuje tereny trawiaste, stepy, sawanny, tereny uprawne blisko zbiorników wodnych, bagienne, wilgotne lub okresowo zalewane łąki i pastwiska, okolice jezior i laguny. Lubi rozproszone drzewa, na których może gniazdować lub nocować. Występuje głównie na nizinach, rzadko na wyżynach. Bocian unika terenów zimnych, o częstych opadach atmosferycznych, obszarów wysoko położonych i o gęstej roślinności. W przeciwieństwie do bociana czarnego, nie unika siedzib ludzkich i często gnieździ się 110 nawet w środku wsi lub w małych miastach. Bocian ma upierzenie białe, z wyjątkiem czarnych lotek i ogona. Nogi i dziób są czerwone. Szyję ma długą, w locie wyciągniętą do przodu. Młode ptaki mają czarny dziób. Pisklęta są pokryte białym, gęstym puchem. Bociany zakładają duże, koliste gniazda z warstwowo ułożonych gałęzi, poprzetykanych skośnie witkami. Wyściółka jest dość obfita – ze słomy, torfu, niekiedy z dodatkiem papieru i szmat. Umiejscowione są one zwykle na drzewie, w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich, lub na różnych budowlach (na dachu budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w ruinach wysokich budynków, na nieczynnych kominach fabrycznych, pylonach, słupach telegraficznych, stogach). Bocian składa jaja pod koniec kwietnia (od 1 do 7). Jest ptakiem mięso-żernym. Żywi się owadami, głównie pasikonikami i chrząszczami, ale również jaszczurkami, wężami, pisklętami i małymi zającami. W latach obfitujących w myszy i norniki zjada prawie wyłącznie te gryzonie, przez co jest ptakiem pożytecznym z punktu widzenia rolników.
Źródło : Wydawnictwo edukacyjne MAC- przewodnik metodyczny ,, Olek i Ada” cz.4 str.109-110 

• Ćwiczenia grafomotoryczne (załącznik nr 3)

• Wykonanie wydzieranki z kolorowego papieru – Bocian.
Pomoce dydaktyczne: kolorowy papier, kartka, klej.
Zapoznanie ze sposobem wykonania prac. Rodzic omawia z dzieckiem budowę bociana wskazując: (nogi, głowa, szyja, skrzydła, tułów, ogon) – (załącznik nr 4).
Przykładowe wykonanie pracy przez nauczyciela (załącznik pt. Wydzieranka – bocian)
(Źródło internetowe: www.włączpolskę-Polska-szkola.pl)
Rodzic określa kolory poszczególnych części ciała bociana.

• Dziecko wyrywa z papieru poszczególne części bociana i przykleja je na kartce.

• Dziecko może dorysować: trawę, słońce i chmury.

• Słuchanie fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego ,,O dwunastu braciach – kwiecień”.
(Źródło : Wydawnictwo edukacyjne MAC- przewodnik metodyczny ,, Olek i Ada” cz.4 str.110)

Kwiecień nie czeka,
bardzo się spieszy,
aby na drzewach listki rozwiesić,
pierwsze warzywa zasiać w ogrodzie,
po czym z uśmiechem od nas odchodzi.
Rodzic pyta:
− O jakim miesiącu jest wiersz?
Co robi kwiecień?
Rodzic prosi dziecko aby wymieniło nazwy wszystkich miesięcy.

• Ćwiczenia grafomotoryczne (załącznik nr 5 i załącznik nr 6)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *