Zajęcia z dnia 27 marca 2020

„Wiosenne powroty”

Ptasie gniazda

• Oglądanie ilustracji gniazd wybranych ptaków (załącznik nr 1)

• Prezentacja mulimedialna o wybranych ptakach i ich gniazdach
(Źródło Internetowe: https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM)

• Słuchanie wiersza K. Datkun- Czerniak ,,Ptaszek opowiada”
(Źródło: Wydawnictwo edukacyjne MAC- przewodnik metodyczny ,,Olek i Ada” cz.4 str. 121)

Zielenią się listki
na smukłej topoli
i ptaszek tam śpiewa.
Opowiada listkom o swojej wędrówce:
co widział, co słyszał w obcych krajach, hen!
Ile przebył gór i mórz,
aby wreszcie wrócić już.
Bo tu jego dom,
tu kochane drzewa,
wśród gałęzi tutaj
najpiękniej się śpiewa!.

Rozmowa na temat wiersza. Poznawanie drogi, którą pokonują ptaki podczas swoich wędrówek. Wyjaśnienie roli ptaków w życiu człowieka.

Pytania do wiersza:
1. O czym ptaszek opowiadał listkom?
2. Dlaczego ptaki do nas wracają?
3. Gdzie zimują ptaki?

• Zajęcia matematyczne wg pomysłu nauczyciela (załącznik nr 2)

• Ćwiczenia grafomotoryczne (załącznik nr 3)

• Doświadczenie dla osób chętnych

Poznawanie wpływu zanieczyszczeń wód na ptasie pióra.
Pomoce dydaktyczne potrzebne do wykonania doświadczenia: Pióra, szklanka, olej, łyżka, obrazek przedstawiający zbiornik wodny zanieczyszczony np. ropą naftową.
Rodzic umieszcza na stole obrazek przedstawiający zbiornik wodny zanieczyszczony np. ropą naftową. Pyta: Co się stanie z ptakiem, który będzie pływał po takiej wodzie? Zaprasza dziecko do wykonania doświadczenia. Na stole Rodzic ustawia szklankę z wodą, do której dziecko wlewa dwie łyżki oleju. Obserwuje, co dzieje się z olejem. Wkłada piórko do wody w taki sposób, aby cała jego powierzchnia była zanurzona. Po wyjęciu z wody przygląda się, jak wygląda piórko (jest posklejane). Stara się odpowiedzieć na zadane przez Rodzica pytanie.
Rodzic uzupełnia wypowiedź dziecka. Informuje, że pióra ptaka po zetknięciu z zanieczyszczoną wodą stają się ciężkie. Ptak nie może wtedy latać i ginie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dbali o czystość naszych wód.

• Ćwiczenie oddechowe – ,,Bocianie pióro”

Pomoce dydaktyczne: Piórka, nagranie spokojnej muzyki.
Rodzic zwraca uwagę na ubarwienie ptaka. Podczas nagrania muzyki dziecko trzyma piórko. Układa je na otwartej dłoni i, dmuchając, wprawia w ruch. Czynność powtarzamy kilka razy.

• Rozwiązywanie zagadek.

Rodzic czyta zagadkę a dziecko próbuje odpowiedzieć o jakim ptaku była zagadka

Pióra biało-czarne,
buciki czerwone;
uciekają przed nim żabki,
bardzo przestraszone. (bocian)

Wiosną do nas przyleciała
ta ptaszyna czarna, mała.
Murować się nie uczyła,
ale gniazdko ulepiła. (jaskółka)

• Ciekawostki na temat wybranych ptaków:

Ptaki różnią się zewnętrznie wielkością, ubarwieniem, kończynami, ogonami i dziobami. Najmniejszym ptakiem na świecie jest koliber, a największym – struś afrykański. Najbardziej kolorowymi ptakami w Polsce są m.in. kraska, bażant, wilga, dzięcioł, szczygieł, sójka. Najdłuższy dziób ma pelikan australijski. Dzioby ptaków są dostosowane do rodzaju spożywanego pokarmu. Dziób wszystkożercy szpaka czy wrony jest niezbyt duży, ostry na końcu i przeważnie czarny. Dziób ziarnożercy, np. wró- bla, jest krótki i szeroki. Służy do rozłupywania twardych nasion. Dziób owadożercy, np. jaskółki, jest podobny jest do dzioba ziarnożercy. Dzięki niemu ptak może łapać niewielkie owady. Dziób ptaków drapieżnych, np. orła, jest masywny i mocno zagięty. Umożliwia schwytanie zdobyczy. Dziób ptaków, które kują w drewnie, jest średniego rozmiaru, ale na końcu bardzo ostry. Musi bowiem przekuć korę drzewa. Bocian zaś ma dziób długi, bo poluje na zwierzęta, które zamieszkują podmokłe łąki.
Bociany są gatunkiem chronionym w Polsce. Wracają z ciepłych krajów w marcu lub w kwietniu. Zamieszkują tereny, na których znajduje się dużo pól, lasów, łąk. Po przylocie natychmiast biorą się za przebudowę starego gniazda lub budują nowe. Najczęściej robią to w pobliżu siedzib ludzkich, np. na dachach, słupach, budynkach gospodarczych. Znoszą materiał, układają gałązki i pilnują, aby gniazda nie zajął inny bocian. Kiedy gniazdo jest gotowe, samica składa jaja. Wysiaduje je na zmianę z samcem. Kiedy jeden ptak jest w gnieździe, drugi zajmuje się zdobywaniem pożywienia. Bociany jedzą wyłącznie zwierzęta, np.: pasikoniki, dżdżownice, ślimaki, gryzonie, małe ryby, węże, krety, łasice, gronostaje, młode zające i pisklęta ptaków. Żaby wcale nie są ich ulubionym pokarmem.
Skowronek to skromnie ubarwiony ptak, który pięknie śpiewa. Zamieszkuje pola uprawne, łąki i pastwiska. Gniazdo buduje bezpośrednio na ziemi, w płytkim dołku, który wyściela trawą, włosiem końskim i cienkimi korzonkami. Dobrze je ukrywa. Gdy wraca do gniazda, nigdy nie ląduje w jego pobliżu. W ten sposób stara się, aby nikt nie podejrzał, gdzie się ono znajduje. Jerzyk jest najlepszym lotnikiem wśród ptaków. Jest podobny do jaskółki, ale większy i ma brunatno- -czarne ubarwienie. Prawie cały dzień spędza w powietrzu. Ma bardzo małe nogi, co sprawia, że trudno mu się chodzi po ziemi i ma trudności z wystartowaniem do lotu z ziemi. Gniazdo najczęściej buduje w szczelinie muru, pod dachem lub w dziupli. Jako materiału używa wełny, włosia, drobnych traw.
(Źródło: Przewodnik metodyczny, cz. 4)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *