Zajęcia z dnia 30 kwietnia 2020

„W wielkim mieście”

Cele ogólne:
• rozwijanie sprawności rachunkowych,
• utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń,
• poznawanie zabudowy charakterystycznej dla miasta.

Cele operacyjne – Dziecko:
• sprawnie liczy obiekty w zakresie 10,
• poprawnie oblicza działania matematyczne, wpisuje odpowiednie liczby we właściwe miejsca.

Rodzic czyta wiersz E. Stadtmüller pt. „Kim jesteś?”

(Źródło: Ada i Olek, Przewodnik metodyczny, cz. 5, str. 44)

Czy wiesz, kim jesteś?
– To oczywiste!
Co ci jest bliskie? –
Znaki ojczyste.
Ojczyste barwy
– biało-czerwone.
Ojczyste godło
– orzeł w koronie.
Ojczyste w hymnie mazurka dźwięki,
no i stolica – miasto syrenki.
I jeszcze Wisła,
co sobie płynie:
raz po wyżynie,
raz po równinie,
i mija miasta prześliczne takie…
– Już wiesz, kim jesteś?
– Jestem Polakiem.

Rozmowa na temat wiersza

Rodzic pyta:
– O czym był ten wiersz?
– Jakie znaki są bliskie sercu każdego Polaka?
– Jak mówią o sobie ludzie, których ojczyzną jest Polska?

Zaproszenie w podróż do dużego miasta

Praca z mapą (załącznik nr 1).
Mapa Polski.
Rodzic przypomina dziecku, że krajobraz Polski jest bardzo urozmaicony. Prosi, aby dziecko pokazało, gdzie jest morze, gdzie są jeziora, góry, rzeki, duże miasta.

„Godło Polski” – puzzle

Dziecko samodzielnie wycina puzzle po czym układa godło Polski (załącznik nr 2).

Ćwiczenia grafomotoryczne

Karty pracy (załącznik nr 3 i załącznik nr 4).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *