Zajęcia z dnia 31 marca 2020

„Wiosna na wsi – gramy w zielone”

• Tekst zabawy paluszkowej – film 1.

Ten pierwszy to dziadek
A przy nim babunia
Największy to tatuś
A przy nim mamunia.
A to ja- dziecinka mała
I oto moja rodzinka cała.

• Tekst do zabawy ruchowo- naśladowczej przy piosence „Ręce do góry hopsa sa” – film 2.

Ręce do góry hop sa sa
teraz kucnij i złap psa
ręka prawa ręka lewa
i juz latasz tak jak mewa
hop do przodu, klaśnij raz
teraz w dól i w górę dwa
Noga prawa, noga lewa
kręcisz nogą tak jak trzeba
w lewo raz w prawo dwa
skacz na nodze tak jak ja
obrót w lewo klaśnij raz
zatańczymy jeszcze raz.

(Źródło internetowe: https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464)

• Wyszukiwanie w książkach i czasopismach obrazków lub zdjęć przedstawiających zwierzęta z wiejskiego podwórka.

(Rodzic może skorzystać z ilustracji z załącznika nr 1).
Swobodne wypowiedzi dziecka na temat pobytu na wsi. Dzielenie się wrażeniami. Zwrócenie uwagi na wypowiadanie się pełnymi zdaniami.
Rodzic układa na stole różne książki i czasopisma dla dzieci. Dziecko wyszukuje w nich obrazki lub zdjęcia przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka. Podaje ich nazwy, wyróżnia w nazwach pierwszą głoskę (5- latki), dzieli nazwy na głoski (6-latki).

• Rodzic prosi, aby dziecko zamknęło oczy i przypomniało sobie rzeczy, rośliny, zwierzęta, które są całe zielone. Po wysłuchaniu wszystkich przykładów pyta: W jakiej porze roku jest najwięcej koloru zielonego? Prosi o uzasadnienie odpowiedzi. W jakim miejscu wiosną możemy najczęściej zobaczyć kolor zielony? 6-latki czytają zdania: Trawa jest zielona. Las jest zielony.

• Odkrywanie litery ż: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej.

Układanie schematów i modeli słowa: żaba (załącznik nr 2). Pisanie po śladzie litery ż Ż (Źródło: www.mama-bloguje.com)

• Zabawa pobudzająco-hamująca „W zagrodzie”.

Pomoce (załącznik nr 1): ilustracja zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie, bębenek. Rodzic umieszcza przed sobą obrazki mieszkańców wiejskiej zagrody. Dziecko maszeruje w określonym kierunku po pokoju w rytmie bębenka. Podczas przerwy w muzyce zatrzymuje się i, klaszcząc, dzieli na sylaby nazwy prezentowanych kolejno przez Rodzica zwierząt. Zabawa zostaje powtórzona kilka razy. Dziecko w coraz szybszym tempie dzieli słowa na sylaby. Rodzic dodaje coraz większą liczbę szablonów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *