Zajęcia z dnia 4 maja 2020

„Poznajemy sąsiadów Polski”

Poznajemy herby polskich miast – ćwiczenia w sferze percepcyjnej

Zdjęcia herbów różnych polskich miast w tym Warszawy – (załącznik nr 1)
Dziecko siedzi przy stole, ogląda zdjęcia przedstawiające herby polskich miast. Zastanawia się, dlaczego mają taki wygląd. Wybiera najciekawszy herb. Rodzic opowiada dziecku historie wybranych herbów.
Herby przedstawiają charakterystyczne cechy danej miejscowości. Mogą to być elementy architektury, np.: wieże, kościoły, zamki oraz inne budynki. Przykładem takiego miasta jest np. Malbork lub Toruń. Mogą to być również postacie świętych, najczęściej patronów starych miejscowych kościołów, lub ich atrybuty, np. święty Piotr z kluczami do bram raju i czyśćca jest przedstawiony na herbie Ciechanowa. Herby mogą również informować o tym, kto założył dane miasto i kto był jego właścicielem. Herby mogą również nawiązywać swym znaczeniem do nazw miast, np. w herbie miasta Łodzi znajduje się łódź. Mogą się na nich również znajdować inne charakterystyczne dla danej miejscowości elementy, np.: krajobraz, środowisko przyrodnicze, elementy związane z legendą o powstaniu miasta.

„Z wizytą u naszych sąsiadów” – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi

Wyjaśnienie znaczenia słowa „sąsiad”. Wycięty z białego papieru kontur mapy Polski (załącznik nr 2).
Rodzic czyta dziecku zagadkę I. Fabiszewskiej.

Mieszka obok ciebie, więc się dobrze znacie.
Czasem też się w domach swoich odwiedzacie … (sąsiad)

Rodzic pyta:
Kogo nazywamy sąsiadem?
Czy znasz swoich sąsiadów?
Następnie pokazuje kontur mapy Polski. Pyta dziecko:
Co to jest?
Czy Polska ma sąsiadów?
Gdzie mieszkają sąsiedzi Polski? (Poza granicami naszego kraju). Przypomina, co znaczą słowa granice państwa. Proponuje poznanie sąsiadów Polski.

Zapoznanie z sąsiadami Polski

Wycięty z białego papieru kontur mapy Polski, mapa Europy, kartoniki z nazwami państw graniczących z Polską: Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Białoruś, Rosja, Ukraina (załącznik nr 3). Rodzic umieszcza na stole mapę Europy. Dziecko z pomocą Rodzica odnajduje na niej Polskę i wodzą palcem po jej granicach (6-latki). Rodzic pokazuje państwa sąsiadujące na mapie.

Zaproszenie w podróż do wybranych krajów naszych sąsiadów

Rodzic zaprasza w podróż (załącznik nr 4) do naszych sąsiadów.
Wizyta w Czechach. Włącza nagranie dowolnej piosenki, przy której dzieci podróżują samolotem (rozkładają ręce w bok i lecą, poruszając się po całej sali). Na przerwę w nagraniu muzyki Rodzic podnosi do góry kartkę przedstawiającą flagę Czech i informuje dziecko, że znajdują się na lotnisku w Czechach. Rodzic wita się z dzieckiem, mówiąc: Ahoj. Dziecko odpowiada tak samo. Dziecko opisuje wygląd flagi. Poszukuje podobieństwa do flagi Polski (np. czy jest na niej kolor czerwony lub biały). Rodzic pyta: Jakie miasto jest stolicą Czech? Jaki jest ulubiony przysmak Czechów? Opowiada dzieciom o czeskich knedlikach i pokazuje Pragę na mapie.
Wizyta w Niemczech. Zdjęcie flagi Niemiec, kartonik przedstawiający flagę Niemiec. Dziecko przemieszcza się samolotem do kolejnego sąsiada Polski – do Niemiec, gdzie Rodzic wita je po niemiecku, mówiąc: Guten Morgen. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu opisuje flagę Niemiec, porównuje ją z flagą Polski. Rodzic pokazuje na mapie stolicę Niemiec – Berlin.
Wizyta na Słowacji. Zdjęcie flagi Słowacji. Rodzic wita dziecko słowami: Dobre rano. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu dziecko opisuje flagę Słowacji, porównuje ją z flagą Polski. Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia słowackich Tatr. Wyjaśnia, że część tych gór leży po polskiej stronie, a część – po słowackiej.

Zapoznanie z Unią Europejską

Rodzic wyjaśnia dziecku, że chociaż każde z państw, które odwiedziły podczas zajęć, ma swój język, swoje tradycje i swą kulturę, to wszystkie mają również coś wspólnego. Leżą w Europie i są członkami jednej wielkiej rodziny, którą jest Unia Europejska. Polska również jest jej członkiem.

Ćwiczenia grafomotoryczne

Karty pracy (załączniki nr 5).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *