Zajęcia z dnia 5 maja 2020

„Jestem Europejczykiem”

Cele ogólne:
• zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej,
• utrwalanie wiadomości na temat polskich symboli narodowych,
• poznawanie nowej techniki plastycznej – malowanie na podkładzie z kaszy jęczmiennej.

Poznajemy Unię Europejską

Rozmowa przy mapie (załącznik nr 1).

Flaga Unii Europejskiej

Rodzic trzyma w ręce ilustrację przedstawiającą flagę Unii Europejskiej (załącznik nr 2). Wita dziecko słowami: Europa was wita. Jesteście przecież wszyscy małymi Europejczykami.

Praca z mapą Europy

Rodzic pyta dziecko: Co to jest Europa? Wyjaśnia, że Europa to kontynent, na którym leży również Polska. Umieszcza na stole mapę Europy z załącznika nr 1. Pokazuje obszar Europy.

Zapoznanie z Unią Europejską

Flagi państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Szwecja, Węgry, Włochy. Rodzic wyjaśnia, że niektóre kraje leżące na kontynencie europejskim zawiązały tak zwaną unię, czyli porozumienie, układ, umowę. Kraje te współpracują ze sobą, pomagają sobie. Rodzic porównuje Unię Europejską do domu, w którym wszyscy domownicy troszczą się o siebie wzajemnie. Rodzic informuje dziecko, że obywatele Wielkiej Brytanii w 2017 roku zdecydowali się na opuszczenie Unii Europejskiej.

Poznawanie flagi Unii Europejskiej

Opiekun wyjaśnia, że Unia Europejska ma również swoją flagę. Jest ona symbolem wszystkich państw wchodzących w skład UE. Pokazuje dziecku zdjęcie flagi. Dziecko opisuje jej wygląd, liczą z Rodzicem gwiazdki na fladze. Rodzic wyjaśnia, że na początku do Unii należało tylko 12 państw. Dlatego właśnie na fladze jest 12 gwiazdek. Liczba państw członkowskich zmieniła się – obecnie jest ich 28, ale liczba gwiazdek pozostała taka sama. Kiedy Wielka Brytania wystąpiła już ostatecznie z Unii Europejskiej, pozostanie w niej 27 państw członkowskich. Istnieje jednak możliwość, że zostaną przyjęci nowi członkowie.

Poznawanie kolejnych symboli Unii Europejskiej

Poznanie hymnu (https://www.youtube.com/watch?v=WQyD-OrASFc) oraz Syriusza (załącznik nr 3).
Rodzic wyjaśnia, że UE ma również swój hymn. Muzykę napisał bardzo znany niemiecki kompozytor Ludwig van Beethoven. Włącza dziecku nagranie z hymnem UE. Dziecko opisuje nastrój utworu. Opiekun informuje, że Unia Europejska ma również swoją maskotkę – stonogę. Została ona stworzona dla najmłodszych obywateli UE, czyli dla dzieci. Pokazuje dziecku zdjęcie. Dziecko opisuje Syriusza i uczucia, jakie on w nich budzi. Wskazują na cechy, po których można poznać, że Syriusz przedstawiony na zdjęciu jest symbolem UE. Syriusz Polski jest ubrany w strój góralski.

Samodzielna praca dzieci

Pomoce: kontur mapy Polski wycięty ze sztywnego papieru lub z tektury, kasza jęczmienna, mocny klej, np. wikol, biała farba i czerwona farba, pędzel. Rodzic wręcza każdemu dziecku wycięty z tektury lub sztywnego kartonu kontur mapy Polski. Dziecko pokrywa całą powierzchnię papieru mocnym klejem, a następnie posypuje kaszą jęczmienną. Potrząsa kartonem, usuwając z niego zbędną część kaszy. Dzieli kontur mapy Polski na dwie części – górną część maluje na kolor biały, a dolną – na kolor czerwony (załącznik nr 4) + filmik w wykonaniu nauczyciela (film nr 1).

Legenda o powstaniu Wisły i widok morza Bałtyckiego

Dziecko słucha legendy o Wiśle (https://youtu.be/hTty9Ob73Dg) i ogląda jak wygląda morze Bałtyckie (https://youtu.be/mXEU_1wQCIo).

Karta pracy (załącznik nr 5).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *