Przedszkole w ramach zajęć podstawowych zapewnia swoim małym podopiecznym:

Język angielski 5 razy w tygodniu

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, bowiem chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu po pół godziny i prowadzone są w formie zabawy, w korelacji ze wszystkimi obszarami edukacji. Do wprowadzenia i utrwalenia słówek i zwrotów wykorzystujemy również, w miarę możliwości, sytuacje dnia codziennego. Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia. Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez: osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego, reagowanie na proste polecenia i pytania, Dzieci: słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki, słuchają nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki) słuchają tekstu czytanego, słuchają i oglądają programy edukacyjne, filmiki, bajki animowane w języku angielskim. Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez: powtarzanie za nauczycielem, nagraniem, konstruowanie prostych wypowiedzi, odgrywanie scenek lub dialogu, recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki, opowiadanie historyjki obrazkowej.

Język hiszpański raz w tygodniu

Przywilejem dzieciństwa jest beztroska zabawa. Każda zabawa ma jakiś określony wpływ na dzieci, zwłaszcza w okresie przedszkolnym . Zabawy ruchowo- taneczne wywołują wśród dzieci dużą dawkę dobrego humoru, sprzyjają rozładowaniu stresów i integracji. Nie jest istotne czy ktoś potrafi tańczyć jak profesjonalista, czy tylko przestępuje z nogi na nogę.W zabawach tanecznych chodzi o wprawienie ciała w ruch, który czasem nie przypomina klasycznych ruchów tanecznych, ale bardzo sprzyja wyzwoleniu pozytywnych emocji.
Podsyłam Państwu, krótki filmik z zajęć tanecznych, które odbyły się w dniu dzisiejszym i prowadzone były przez instruktora tańca pana Marcina Niewiadomskiego .

Plastyka 2 razy w tygodniu

Zajęcia plastyczne to ulubiona forma działalności dzieci już od najmłodszych lat. Umożliwiają one odreagowanie napięć, rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię, kształtują pamięć wzrokową i zręczność manualną. Przede wszystkim dostarczają dziecku wiele satysfakcji i zadowolenia z własnego działania.

Rytmika raz w tygodniu

Rytmika w naszym przedszkolu to zajęcia umuzykalniające dziecko i stymulujące jego wszechstronny rozwój. Sprawą najważniejszą podczas zajęć jest dobra zabawa. Poprzez śpiew, ruch przy muzyce, słuchanie muzyki, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych, możliwość słuchania różnych instrumentów „na żywo” oraz samodzielnych prób grania na nich,następuje wspomaganie rozwoju dzieci w sferze psychofizycznej i umysłowej. Zajęcia rytmiczne uczą dzieci pokonywania trudności, wyzwalając w nich pewność i wiarę w siebie . Zajęcia z rytmiki kształtują wrażliwość przedszkolaków, budzą zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca, ale również wyrabiają dyscyplinę, poczucie dokładności i porządku wśród dzieci. Podczas zajęć z rytmiki dzieci przygotowują okazjonalne występy dla swoich ukochanych Rodziców oraz Dziadków. Poznają piękno tańców ludowych oraz tradycji związanych z rodzimymi Świętami, uczą się kolęd i pastorałek, które prezentują podczas przedszkolnych jasełek. Kontakt z muzyką we wczesnym dzieciństwie daje szanse na wszechstronny rozwój i lepszy „start w dorosłość”, rozwija umiejętności świadomej selekcji i odróżnienia tego co jest sztuką, kształtuje charakter i łagodną osobowość.

Zajęcia teatralne 2 razy w tygodniu

Z elementami pantomimy, dzięki którym dzieci rozwijają artystyczną stronę swojej duszy.

Korektywa raz w tygodniu

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, piłki), jak również zawodów i gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci.

Matematyka 2 razy w tygodniu

Kształtująca pojęcia dotyczące orientacji w przestrzeni, wielkości, czasu oraz uczy dodawania i odejmowania, a także tworzenia zbioru liczb.

Glottodydaktyka 2 razy w tygodniu

GLOTTODYDAKTYKA to niezwykle skuteczny system prof. B. Rocławskiego, który daje możliwość opanowania czytania i pisania już we wczesnym wieku przedszkolnym. W pełni dociera do dziecka, jego potrzeb i stymuluje funkcje odpowiedzialne za przyswajanie przez dzieci świata głosek, liter, pisania i czytania. Zajęcia oparte o metodę glottodydaktyki dają dzieciom szansę osiągnięcia sukcesu w szkole i zapobiegają przyszłym trudnościom w czytaniu, pisaniu i rozumieniu tekstu czytanego. Wczesne przygotowanie metodą glottodydaktyki warunkuje sukces dziecka w szkole, dając mu szansę na harmonijny rozwój językowy teraz i w przyszłości! Dzieci podczas zajęć poznają świat głosek i liter poprzez uczestniczenie w różnorodnych, interesujących zabawach dydaktycznych KLOCKAMI LOGO, skaczą na GLOTTODYWANIKU, poznają tajniki czytania metodą „ślizgania się z litery na literę”. Zajęcia z glottodydaktyki odbywają się w Naszym Przedszkolu w każdą środę i piątek.

Logopeda

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu – profilaktyka logopedyczna odgrywa istotną rolę w stymulacji oraz kształtowaniu rozwoju mowy i języka. Ma na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz nasilaniu się już istniejących nieprawidłowości, a także zmniejszeniu ryzyka wystąpienia dysleksji.

Przedstawienia teatralne

Nasze przedszkole odwiedza agencja teatralna, która umila czas dzieciom wystawiając spektakle o różnej tematyce.

Goście specjalni

Placówka organizuje spotkania z ludźmi pracującymi w ciekawych zawodach (na przykład lekarzem, strażakiem, policjantem).